خوش آمدید

ویلای خود را در سایت ثبت کنید

لطفا برای ثبت ویلای خود جهت اجاره مراحل ساده زیر را به ترتیب انجام دهید.

ثبت نام

ثبت نام

ابتدا در سامانه سایت ثبت نام کنید نیاز است برای ثبت ملک در پایگاه دسترسی شما به سطح بالاتری افزایش یابد .

جزئیات ویلا را ثبت کنید

جزئیات ویلا را ثبت کنید

جزئیات دقیق ملک خود را در فیلد های مخصوص به صورت صحیح وارد کنید توجه نمایید که عکس های زیبا از ساختمان یا اطلاعات مناسب می تواند باعث کاهش زمان فروش یا اجاره ساختمان شما شود .

انجام شد!

انجام شد!

همین دو مرحله برای ما کافی است اکنون شما میتوانید منتظر تماس های متقاضیان باشید .

شرکت ها و مجموعه های طرف قرارداد با اجاره ویلا را می توانید در زیر مشاهده کنید .

آخرین ها از وبلاگ